Poslání a cíl - Denní stacionář

Poslání

  • Posláním Denního stacionáře je poskytovat péči a denní podporu seniorům, kteří potřebují dohled a péči druhé osoby a to zejména v důsledku zhoršeného zdravotního stavu.
  • Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb a cílů klientů a je poskytována s ohledem na možnosti, schopnosti a zájmy klienta.
  • Klientům nabízíme zajištění celodenní péče, individuální a skupinové aktivizační programy a společnost s jejich vrstevníky.

Cíl

  • Cílem Denního stacionáře je prodloužit setrvání klientů v jejich domácím prostředí. Pro dosažení tohoto cíle se zaměřujeme na rozvoj schopností a dovedností, které vedou k prodloužení aktivního života seniorů.

Kde nás najdete?