DOBROVOLNICTVÍ

"Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný." (Benjamin Franklin)

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností druhým lidem proto, aby vyplnil jejich prázdný čas.

Dobrovolníky mohou být lidé nejrůznějšího věku, vzdělání či zálib. Mohou to být studenti starší 15 let, pracující lidé či senioři z blízkého okolí.


Co mohou dobrovolníci v našem zařízení vykonávat?

 • povídat si se seniory
 • předčítat jim z knih, novin a časopisů
 • hrát s nimi společenské hry, vytvářet soutěže, besedy, přednášky
 • doprovázet je na vycházky, výlety či kulturní akce mimo zařízení
 • provádět různé zájmové aktivity (zpěv, ruční práce, malování, práci na PC, atd.)
 • pomáhat při kulturních akcích v zařízení
 • pomáhat při naplňování duchovních potřeb klientů

Jaké jsou výhody dobrovolnické činnosti?

 • smysluplné využití volného času
 • dobrý pocit
 • nové zkušenosti a zážitky
 • využití svých dovedností
 • získání nových kontaktů
 • účast na výletech s klienty

Pokud máte zájem o práci dobrovolníka v našem domově pro seniory, kontaktujte prosím sociální úsek, kde Vám budou poskytnuty veškeré informace.

Kde nás najdete?