SPONZORSKÉ  DARY

Chcete-li nám pomoci v naší práci, můžete nám přispět na provoz Domova.

Podpořit nás můžete nejen formou finančního daru, ale i věcnými dary, které pomohou zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Veškeré dary přijímáme pouze prostřednictvím písemné Darovací smlouvy, která je evidována u ředitelky Domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytován.

Darovaná částka vždy slouží výhradně klientům Domova a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.

Za všechny sponzorské dary jménem našich klientů předem velmi děkujeme.

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.Více zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.Více zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.Více zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelnéVíce zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelnéVíce zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

K projednání možností a podrobností ke sponzorským darům kontaktujte ředitelku domova pro seniory. Kontakty naleznete ZDE.


POSKYTNUTÉ  DARY

Sponzorské dary v roce 2023:

 • Paní Mgr. Miluše Matějková (89 000,- Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (10 000,- Kč)
 • Covidien AG, Praha 9 (2 150,- Kč)
 • Albrechtová Eva (20 000,- Kč)
 • Yves Rocher, spol. s r.o. (kosmetické přípravky v hodnotě 19 919,84 Kč)
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (45 000,- Kč)
 • Eva a Bohumil Ptáčkovi (15 000,- Kč)
 • Českobrodský spolek šachovní (23 000,- Kč)
 • Paní Eva Čiháková a pan Jaroslav Březina (10 000,- Kč)
 • Paní Milena Srbková (10 000,- Kč)
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (věcné dary v hodnotě 7 535,40 Kč)
 • Paní Mgr. Miluše Matějková (33 000,- Kč)
 • OPTIK JAS s.r.o. (10 000,- Kč)
 • Pan Petr Vedral (10 000,- Kč)
 • Dentimed s.r.o. (47 566,- Kč)
 • Paní Ondráčková Zuzana (10 000,- Kč)
 • KOBRA formy CZ s.r.o (40 000,- Kč)
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (45 000,- Kč)
 • Paní Stejskalová Eva (věcný dar v hodnotě 20 000,- Kč)

 • V roce 2023 obdržel domov pro seniory sponzorské dary v celkové hodnotě 467 171,24 Kč.

  Za finanční dary jsme pro naše klienty pořídili: zvedák pro imobilní klienty, kuchyňská linka do rekonstruované knihovny, vánoční koncert pro klienty.


  Sponzorské dary v roce 2024:

 • Pan Jiří Palouček (10 000 Kč)
 • Covidien AG, Praha 9 (3 000 Kč)
 • Paní Mgr. Miluše Matějková (90 000 Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (50 000 Kč)
 • Pan Michal Kroupa (50 000 Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (10 000 Kč)
 • Dentimed s.r.o. (35 000 Kč)
 • UNTRACO s.r.o. (23 000 Kč)
 • Českobrodský spolek šachovní (23 000 Kč)
 • Jaromír Šruma s.r.o. (10 000 Kč)
 • KOPACHEM s.r.o. (2 000 Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (30 000 Kč)
 • Paní Markéta Přibylová (10 000 Kč)


 • a

  TADY MŮŽETE BÝT PRÁVĚ VY........

  Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

  1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

  2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.  Více zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
  Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

  Kde nás najdete?