SPONZORSKÉ  DARY

Chcete-li nám pomoci v naší práci, můžete nám přispět na provoz Domova pro seniory.

Podpořit nás můžete nejen formou finančního daru, ale i věcnými dary, které pomohou zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Veškeré dary přijímáme pouze prostřednictvím písemné Darovací smlouvy, která je evidována u ředitelky Domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytován.

Darovaná částka vždy slouží výhradně klientům Domova a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.

Za všechny sponzorské dary jménem našich klientů předem velmi děkujeme.

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.Více zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.Více zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.Více zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelnéVíce zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelnéVíce zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

K projednání možností a podrobností ke sponzorským darům kontaktujte ředitelku Domova pro seniory. Kontakty naleznete ZDE.


POSKYTNUTÉ  DARY

Sponzorské dary v roce 2020:

 • Covidien AG, organizační složka (3 500 Kč)
 • Paní Mgr. Miluše Matějková (100 000 Kč)
 • Paní Libuše Dušková (40 000 Kč)
 • Paní Dana Skokanová (1 000 Kč)
 • Pan Libor Cenigr (15 000 Kč)
 • Pan Luděk Kratochvíl (20 000 Kč)
 • Pan Prof. RNDr. Karel Šťastný (10 000 Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (10 000 Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (5 000 Kč)
 • Pan Václav Novák (10 000 Kč)
 • Paní Marta Dražanová (1 500 Kč)
 • KOBRA formy CZ, s.r.o. (30 000 Kč)
 • Pan Doc. Mgr. Bohumil Nekolný (1 000 Kč)
 • Pan Petr Nekolný (1 000 Kč)
 • Paní Karolína Kračková (1 000 Kč)
 • Paní Danica Kyselová (1 000 Kč)
 • Pan Ondřej Šedivý (8 000 Kč)
 • Nadace Charty 77 (2 tablety Huawei v celkové hodnotě 11 771 Kč)
 • CSC klub, z.s., Český Brod  (11 111 Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (polohovací lůžko v hodnotě 15 099 Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (10 000 Kč)
 • Paní Helena Hladíková (10 000 Kč)
 • Českobrodský spolek šachovní (16 000 Kč)
 • Paní Dana Skokanová (1 000 Kč)
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (20 000 Kč)
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. - (teploměr, tonometr v hodnotě 1 850,40 Kč)
 • Paní Hladíková a paní Micková (1 000 Kč)
 • TZMO Czech Republic s.r.o (pečovatelské lůžko s příslušenstvím v hodnotě 34 025,17 Kč)
 • TZMO Czech Republic s.r.o (pečovatelské lůžko s příslušenstvím v hodnotě 31 725,17 Kč)
 • Paní Michaela Vlasáková (5 000 Kč)
 • Paní Olga Masopustová a paní Miluše Němcová (2 000 Kč)
 • Paní Marta Dražanová (1 500 Kč)

V roce 2020 obdržel Domov pro seniory sponzorské dary v celkové hodnotě 430 182.

Za finanční dary jsme pro naše klienty pořídili: čtyři elektrická polohovací lůžka, dvě sprchová křesla, průmyslovou pračku, hygienické podložky na lůžka, 100 ks prostěradel, dva mechanické invalidní vozíky, dvě dřevěné sochy na chodbu, fyzioterapeutické pomůcky, polévkové misky, ručníky pro klienty, malířské práce, dřevěné oplocení nad garážemi, nerezový vozík do kuchyně.

Sponzorské dary v roce 2021:

 • Paní Mgr. Miluše Matějková (35 000 Kč)
 • Covidien AG, organizační složka (11 100 Kč)
 • Pan Stanislav Cita (3 000 Kč)
 • Charing Cross Scientific a.s. (nutridrinky v hodnotě 5 658 Kč)
 • Drobní dárci - návštěvy (36 700 Kč)
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (24 000 Kč)
 • Dárce, který si nepřeje zveřejnit své jméno (10 000,- Kč)
 • Pan Michal Jozífek - (chodítko čtyřkolové v hodnotě 3 000,- Kč)
 • Paní Milena Srbková (5 000,- Kč)
 • Paní Štěpánka Dlouhá (4 341,- Kč)
 • Pan Jan Fischer (4 366,- Kč)
 • Pan Jaroslav Zedník (20 000,- Kč)
 • TZMO Czech Republic s.r.o. - (polohovací lůžko s příslušenstvím v hodnotě 35 111,- Kč)
 • Paní Mgr. Miluše Matějková (100 000,- Kč)
 • Paní Ing. Helena Holečková (2 887,- Kč)
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (tonometr a teploměry v hodnotě 3 615,16 Kč)
 • Pan Ondřej Lebeda (40 000,- Kč)
 • Pan František Noll (10 000,- Kč)
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (25 000,- Kč)
 • OPTIK JAS s.r.o. (10 000,- Kč)
 • Českobrodský spolek šachovní (7 000,- Kč)
 • Pan Ondřej Lebeda (10 000,- Kč)
 • Saint Gobain Construction Products CZ a.s. (73 660,- Kč)
 • MaxiCommodities, a.s. (60 000,- Kč)a

TADY MŮŽETE BÝT PRÁVĚ VY........

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov pro seniory Květinka podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

1.     Dary (věcné i finanční) přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.

2.     Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.Více zde: http://www.kvetinka-dps.cz/pomozte-nam/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Kde nás najdete?

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.