Denní stacionář - přijetí do denního stacionáře

Přijetí klienta do Denního stacionáře je možné při splnění uvedených podmínek:

  • žadatel patří do cílové skupiny, které je poskytovaná sociální služba určena
  • žadatel si podal platnou žádost a doložil k ní všechny požadované přílohy
  • jeho zdravotní stav se nevylučuje s poskytnutím sociální služby
  • Kde nás najdete?