Domov pro seniory - důvody pro odmítnutí

Důvody pro možné odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje

  poskytnutí takové sociální služby (viz dále)

 • pokud jsme osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Kde nás najdete?