Domov pro seniory - poskytované služby

Ošetřovatelská péče

Je poskytována klientům nepřetržitě prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a zahrnuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (vstávání, oblékání, přesun na lůžko nebo vozík, podávání jídla, prostorová orientace.....)
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí


Zdravotní péče

 • Je zajištěna smluvně s praktickou lékařkou MUDr. Magdalenou Blažkovou, která dochází do Domova pravidelně každé úterý. Na základě ordinace lékařky poskytuje odbornou péči klientům šest zdravotních sester v nepřetržitém provozu.
 • Klienti mohou i po přijetí do Domova zůstat v péči svého dosavadního lékaře.
 • Psychiatr MUDr. Oto Markovič dochází do Domova jednou měsíčně.

V současné době má domov pro seniory uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

 • 111 - VZP
 • 211 - ZPMV
 • 207 - OZP


Rehabilitace

 • Je poskytována klientům bezplatně, dle ordinace odborných lékařů, a to na pokojích klientů, nebo v prostorách vyhrazených pro rehabilitaci a cvičení.
 • Rehabilitační péče zahrnuje nácvik chůze, individuální i skupinové cvičení, odborné masáže, magnetoterapii, elektroléčbu a vodoléčbu.


Praní, žehlení a oprava prádla

 • Praní prádla pro klienty Domova je zajištěno ve vlastní prádelně, úhrada za tyto služby je zahrnuta v úhradě za pobyt.


Úklid

 • Úklid pokojů i ostatních prostor Domova se provádí denně.
 • Jednou za čtvrt roku je prováděn velký úklid (kromě běžného úklidu je rozšířen o mytí oken, včetně praní záclon).
 • Úhrada za úklid je zahrnuta v úhradě za pobyt.


Stravování

 • Domov má vlastní kuchyň s jídelnou.
 • Domov poskytuje celodenní stravování, které zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři.
 • Klientům je nabízena žlučníková a diabetická dieta (včetně druhé večeře).
 • Klienti mají během dne k dispozici slazený nebo neslazený čaj.
 • Imobilním klientům  je strava podávána na pokoji v termoboxech.
 • V přízemí objektu je zřízen krámek, kde si mohou klienti nakoupit balené potraviny, nápoje a  hygienické potřeby.Kadeřnice, pedikúra

 • Tyto služby jsou zajištěny v prostorách Domova jednou týdně a klienti si je hradí sami.

Kde nás najdete?