NÁVŠTĚVY  V  DOMOVĚ  SENIORŮ

 

 

JSOU od 1.11.2021POVOLENY ZA PODMÍNEK DÁLE UVEDENÝCH:

 

 

 • Návštěvník předloží doklad o negativním výsledku PCR testu, který absolvoval nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy.

   

 • Návštěvník předloží doklad o negativním výsledku antigenního testu, který absolvoval nejpozději 24 hodin před zahájením návštěvy.

   

 • Návštěvník doloží doklad o provedeném očkování, kdy:

   

 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu očkování uplynulo nejméně 14 dní

 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu očkování uplynulo nejméně 14 dní

   

   

 • Návštěvník prodělal onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem

       návštěvy a doloží o tom doklad

   

 • Návštěvník na místě podstoupí vlastní antigenní test, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem

   

 • Návštěvník doloží provedení antigenního testu od zaměstnavatele, (školy) s negativním výsledkem, doloží o tom doklad, nebo čestné prohlášení

   

 • Návštěvníci jsou po celou dobu návštěvy povinni používatrespirátor.

   

 • Návštěvníkům bude při vstupu změřena teplota, pokud bude vyšší, než 37,0°C, nebude návštěva umožněna, i když bude výsledek provedeného antigenního testu negativní.

   

   

  Prosíme Vás naléhavě o dodržování výše uvedených opatření, chráníte tak nejen sebe, ale hlavně klienty a personál Domova seniorů.

   

   

   

  Děkujeme za pochopení.

  Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Kde nás najdete?