Postup při přijímání uživatele do našeho Domova

 

Žadatel bude informován o volném vhodném místě v našem Domově pro seniory. Pokud podaná žádost o přijetí v našem Domově bude starší 1/2 roku, požadujeme novou (aktuální) lékařskou zprávu, která popisuje zdravotní stav žadatele.

 

Několik dní před samotným nástupem bude provedeno v místě pobytu žadatele sociální šetření, při kterém budou uživateli poskytnuty veškeré potřebné informace.

 

Seznam věcí při nástupu do Domova pro seniory

  

Kde nás najdete?