INFORMACE  PRO  KLIENTY

Vážení  klienti,

Vzhledem ke zvýšení nákladů na sociální služby z důvodů inflace plánujeme od 1.2.2023 zvýšení úhrad za ubytování i stravu, a to celkem o 60,- Kč denně.

Zvýšení úhrad za poskytované sociální služby je nezbytné pro udržení vyrovnaného rozpočtu organizace, vzhledem ke stoupajícím cenám za energie, služby a potraviny.  

Výše úhrad za ubytování a stravu, platné od 1.2.2023 budou podrobně rozepsány v novém Sazebníku úhrad.

Rada města Český Brod bude změnu v Sazebníku úhrad v Domově pro seniory projednávat na svém zasedání dne 25.1.2023.

Dodatek smlouvy ohledně změny úhrady Vám následně přinesou k podpisu sociální pracovnice během měsíce února.

 

L. Hovorková, ředitelka

Kde nás najdete?