Poskytované služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Denní stacionář je určen pro seniory od 60 let.
 • Kapacita: 4 klienti.
 • Provozní doba stacionáře: pracovní dny od 6:30 do 17:00.
 • Úhrada za pobyt: 90 Kč / hodinu.
 • Při umísťování klientů mají přednost senioři, požadující celodenní pobyt, možný je však i pobyt dopolední, nebo odpolední.
 • Stravování je zajištěno ve vlastní jídelně, úhrada dle platného sazebníku za stravu.
 • Klienti si mohou objednat pouze oběd, nebo i svačiny.
 • Při využívání této sociální služy lze domluvit také dovoz klientů z místa bydliště.

Kde nás najdete?