Domov pro seniory - poslání, cíle

 

Poslání

Posláním našeho domova pro seniory je zajistit prostřednictvím pobytové služby důstojné

a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí občanům, kteří vzhledem ke svému věku

a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc a podporu

při zvládání běžných denních činností.

 

Cíle

Strategické cíle domova:

 • neustálé zvyšování kvality poskytované péče
 • průběžné vylepšování prostředí domova
 • zajistit finanční stabilitu organizace
 • stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace
 • podpora dobrovolnictví

  Konkrétní střednědobé cíle na období 2016 - 2020

 • zkvalitnit systém individuálního plánování služeb pro klienty
 • zabezpečit kvalitní semináře a školení pro zaměstnance
 • zajistit poskytování služeb supervizora
 • rozvoj a rozšíření ergoterapie a aktivizace klientů
 • opravit střechu domova - ve spolupráci se zřizovatelem
 • zvýšení bezpečnosti klientů
 • pořádání Českobrodských hrátek

  Principy poskytování služby

 • dodržování lidských práv a respektování osobnosti každého uživatele služby
 • individuální přístup - snaha o přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů
 • týmová práce - dobré vztaky na pracovišti
 • profesionalita, odbornost - průběžné zvyšování kvalifikace personálu
 • spolupráce s rodinami klientů
 • podpořit klienty v co nejdelší nezávislosti na službách, prodloužit jejich soběstačnost
 • podporovat pocit bezpečí obyvatel, snižovat následky nepříznivé životní situace
 • napomáhat adaptaci obyvatel na nové prostředí

  Cílová skupina

 • osoby, které mají sníženou soběstačnosti zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje

  pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jsou opuštění a hrozí jim sociální vyloučení

 • věková struktura cílové skupiny:

  - mladší senioři (65 - 80 let)

  - starší senioři (nad 80 let)

 • KDE NÁS NAJDETE

  ADRESA

  ŽITOMÍŘSKÁ 323
  ČESKÝ BROD 282 01

  GPS

  50°4'28.565"N
  14°51'14.133"E

  DŮLEŽITÉ INFORMACE

  TELEFON - ÚSTŘEDNA

  +420 321 622 257

  E-MAIL

  INFO@DOMOV-ANNA.CZ

  ID datové schránky : asnxdix

  SPOLUPRACUJEME

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.