Domov pro seniory - úhrady služeb

  • úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí klient ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služeb dle platného sazebníku úhrad
  • sazebník úhrad schvaluje Rada města Český Brod
  • poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky osoby, které je sociální služba poskytována
  • spoluúčast na úhradě nákladů může být domluvena také s jinou fyzickou nebo právnickou osobou

ÚHRADY ZA POBYT A STRAVU platné od 1.1.2024

úhrada za pobyt

265,- Kč/den - čtyřlůžkový pokoj (8 215,- Kč/31 dní, 7 950,- Kč/30 dní)

275,- Kč/den - trojlůžkový pokoj (8 525,- Kč/31 dní, 8 250,- Kč/30 dní)

285,- Kč/den - dvoulůžkový pokoj (8 835,- Kč/31 dní, 8 550,- Kč/30 dní)

305,- Kč/den - jednolůžkový pokoj (9 455,- Kč/31 dní, 9 150,- Kč/30 dní)

úhrada za stravu

245,- Kč/den - normální strava (7 595,- Kč/31 dní, 7 350,- Kč/30 dní)

245,- Kč/den - žlučníková strava (7 595,- Kč/31 dní, 7 350,- Kč/30 dní)

255,- Kč/den - diabetická strava (7 905,- Kč/31 dní, 7 650,- Kč/30 dní)

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY PLATNÉ OD 1.2.2023

  • Pes nebo kočka na pokoji: 15,- Kč / den
  • Použití služebního vozidla (s řidičem): 11,-Kč / km
  • Nákupy a pochůzky mimo Domov: 120,- Kč / hod (dle skutečně spotřebovaného času), (pochůzky: zaplacení složenek na poště, vyzvednutí receptu u lékaře apod.)
  • Označení prádla (jednorázově při nástupu do DS): 500,- Kč

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.1.2024
  Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.1.2024

Pro jednodušší a bezpečnější manipulaci s finančními prostředky je pro naše klienty zavedena DEPOZITNÍ POKLADNA. Tuto službu poskytujeme klientům zdarma.

Kde nás najdete?