Domov pro seniory - úhrady služeb

  • úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí klient ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služeb dle platného sazebníku úhrad
  • sazebník úhrad schvaluje Rada města Český Brod
  • poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky osoby, které je sociální služba poskytována
  • spoluúčast na úhradě nákladů může být domluvena také s jinou fyzickou nebo právnickou osobou

ÚHRADY ZA POBYT A STRAVU platné od 1.2. 2023

úhrada za pobyt

240,- Kč/den - čtyřlůžkový pokoj (7 440,- Kč/31 dní, 7 200,- Kč/30 dní)

250,- Kč/den - trojlůžkový pokoj (7 750,- Kč/31 dní, 7 500,- Kč/30 dní)

260,- Kč/den - dvoulůžkový pokoj (8 060,- Kč/31 dní, 7 800,- Kč/30 dní)

280,- Kč/den - jednolůžkový pokoj (8 680,- Kč/31 dní, 8 400,- Kč/30 dní)

úhrada za stravu

225,- Kč/den - normální strava (6 975,- Kč/31 dní, 6 750,- Kč/30 dní)

225,- Kč/den - žlučníková strava (6 975,- Kč/31 dní, 6 750,- Kč/30 dní)

235,- Kč/den - diabetická strava (7 285,- Kč/31 dní, 7 050,- Kč/30 dní)

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY PLATNÉ OD 1.2.2023

  • Pes nebo kočka na pokoji: 15,- Kč / den
  • Použití služebního vozidla (s řidičem): 9,-Kč / km
  • Nákupy a pochůzky mimo Domov: 120,- Kč / hod (dle skutečně spotřebovaného času), (pochůzky: zaplacení složenek na poště, vyzvednutí receptu u lékaře apod.)
  • Označení prádla (jednorázově při nástupu do DS): 500,- Kč

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.2.2023
Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.2.2023 (pdf)

Pro jednodušší a bezpečnější manipulaci s finančními prostředky je pro naše klienty zavedena DEPOZITNÍ POKLADNA. Tuto službu poskytujeme klientům zdarma.

Kde nás najdete?