Domov pro seniory - úhrady služeb

  • úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí uživatel ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služeb dle platného sazebníku úhrad
  • sazebník úhrad schvaluje Rada Města Český Brod
  • poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky osoby, které je sociální služba poskytována

ÚHRADY ZA POBYT A STRAVU platné od 1.4. 2022

úhrada za pobyt

210,- Kč/den - čtyřlůžkový pokoj (6 510,- Kč/31 dní, 6 300,- Kč/30 dní)

220,- Kč/den - trojlůžkový pokoj (6 820,- Kč/31 dní, 6 600,- Kč/30 dní)

230,- Kč/den - dvoulůžkový pokoj (7 130,- Kč/31 dní, 6 900,- Kč/30 dní)

250,- Kč/den - jednolůžkový pokoj (7 750,- Kč/31 dní, 7 500,- Kč/30 dní)

úhrada za stravu

197,- Kč/den - normální strava (6 107,- Kč/31 dní, 5 910,- Kč/30 dní)

197,- Kč/den - žlučníková strava (6 107,- Kč/31 dní, 5 910,- Kč/30 dní)

205,- Kč/den - diabetická strava (6 355,- Kč/31 dní, 6 150,- Kč/30 dní)

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY PLATNÉ OD 1.4.2022

  • Pes nebo kočka na pokoji: 15,- Kč / den
  • Použití služebního vozidla (s řidičem): 9,-Kč / km
  • Nákupy a pochůzky mimo Domov: 120,- Kč / hod (dle skutečně spotřebovaného času), (pochůzky: zaplacení složenek na poště, vyzvednutí receptu u lékaře apod.)
  • Označení prádla (jednorázově při nástupu do DS): 500,-
Kompletní sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.4.2022

Pro jednodušší a bezpečnější manipulaci s finančními prostředky je pro naše klienty zavedena DEPOZITNÍ POKLADNA. Tuto službu poskytujeme klientům zdarma.

Kde nás najdete?