Pečovatelská služba - poskytované služby včetně sazebníku úhrad - platnost od 1.1.2024

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  120,- Kč / hodina

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 120,- Kč / hodina

1.  pomoc při úkonech osobní hygieny

2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3.  pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 120,- Kč / hodina

1.  zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování: 100,- Kč / oběd

2.  dovoz nebo donáška jídla - Český Brod 20,- Kč / úkon, dovoz jídla - ostatní obce: 25,- Kč / úkon

3.  pomoc při přípravě jídla a pití

4.  příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 120,- Kč / hodina

1.  běžný úklid a údržba domácnosti

2.  pomoc při zajištění velkého úklidu, například sezóního úklidu, úklidu po malování

3.  donáška vody

4.  topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

5.  běžné nákupy a pochůzky

6.  velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 120,- Kč / úkon

7.  praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,- Kč / Kg

8.  praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,- Kč / Kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 120,- Kč / hodina

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět

2.  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Poznámka:

cena je účtována dle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu, např. 30 minut úklidu za 60,- Kč.

Fakultativní služba:

Použití služebního vozidla (s řidičem) 11,- Kč/Km

Fakultativní služby mohou využívat pouze klienti, kterým je poskytována některá ze základních činností Pečovatelské služby.

Kde nás najdete?