Pečovatelská služba - poslání, cíle

Poslání pečovatelské služby

 • Pečovatelská služba je terénní službou, která je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří nejsou schopni postarat se o vlastní osobu, stravu, nebo o domácnost a to z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
 • Pečovatelská služba je také určena pro občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další péči, pokud jim ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
 • Služby poskytujeme ve vlastních domácnostech klientů.

Cíle pečovatelské služby

 • Cílem pečovatelské služby je zajistit svým klientům služby, které vedou k podpoře samotného života v domácím prostředí a zachovat tak v co největší míře dosavadní životní standard.

Cílová skupina klientů pečovatelské služby

 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
 • věková struktura cílové skupiny:
  - dospělí (27 – 64 let)
  - mladší senioři (65 – 80 let)
  - starší senioři (nad 80 let)

Kde nás najdete?