NÁVŠTĚVY V  DOMOVĚ SENIORŮ

JSOU POVOLENY ZA PODMÍNEK DÁLE UVEDENÝCH:

 • Návštěvník předloží doklad o negativním výsledku PCR testu, který absolvoval nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy.
 • Návštěvník předloží doklad o negativním výsledku antigenního testu, který absolvoval nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy.
 • Návštěvník doloží doklad o provedeném očkování, kdy:

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu očkování uplynulo néjméně 14 dní
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu očkování uplynulo nejméně 14 dní

 • Návštěvník prodělal onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad.
 • Návštěvník na místě podstoupí vlastní antigenní test, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem.
 • Návštěvník doloží provedení antigenního testu od zaměstnavatele, (školy) s negativním výsledkem, doloží o tom doklad, nebo čestné prohlášení.
 • Návštěvníci jsou po celou dobu návštěvy povinní používat respirátor.
 • Návštěvníkům bude při vstupu změřena teplota, pokud bude vyšší, než 37,0°C, nebude návštěva umožněna, i když bude výsledek provedeného
  antigenního testu negativní.
 • Prosíme Vás naléhavě o dodržování výše uvedených opatření, chráníte tak nejen sebe, ale hlavně klienty a personál Domova seniorů.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Kde nás najdete?