ANNA  ČESKÝ  BROD

sociální služby pro seniory

 

 

 

 

 

SAZEBNÍK  ÚHRAD -  DENNÍ  STACIONÁŘ

 

 

 PLATNOST OD 1.7.2022

 

 

 

 

Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři činí 90,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče.

 

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Kde nás najdete?