INFORMACE  PRO  KLIENTY

Vážení  klienti,

Vzhledem ke zvýšení nákladů na sociální služby z důvodů inflace plánujeme od 1.1.2024 zvýšení úhrad za ubytování i stravu, a to celkem o 45,- Kč denně.

Zvýšení úhrad za poskytované sociální služby je nezbytné pro udržení vyrovnaného rozpočtu organizace, vzhledem ke stoupajícím cenám za energie, služby a potraviny.  

Výše úhrad za ubytování a stravu, platné od 1.1.2024 budou podrobně rozepsány v novém Sazebníku úhrad.

Rada města Český Brod bude změnu v Sazebníku úhrad v Domově pro seniory projednávat na svém zasedání dne 20.12.2024.

Dodatek smlouvy ohledně změny úhrady Vám následně přinesou k podpisu sociální pracovnice během měsíce ledna.

 

L. Hovorková, ředitelka

Kde nás najdete?